Валентина Волік поширив це

Скоро зима!

6226
 2  
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Отримання спадщини: що необхідно враховувати?

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла - спадкодавця, до інших осіб - спадкоємців. Спадкоємець повинен дотримуватися певних правил оформлення спадщини, навіть, якщо на його ім'я складено заповіт. Нерідкі також випадки, коли люди витрачають безліч часу і коштів у нотаріуса, за вказівками останнього, надають не такі документи, або документи з помилками. Іноді простіше звернутися за до... помогою до досвідченого адвоката, який займається оформленням такого роду документації, знає як має діяти той чи інший нотаріус, та що зробити щоб нотаріус діяв виключно у правовому полі. Звичайно можна почитати законодавчі акти, які регулюють спадкові правовідносини – Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, та інші, але є основні питання на які слід звертати увагу при спадкуванні:
- Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Факт смерті і час відкриття спадщини перевіряється шляхом витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану.
- Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо спадкодавець, якому належало майно на території України, мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається на підставі Закону України „Про міжнародне приватне право”. Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою про реєстрацію постійного місця проживання спадкодавця.
- Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої першою заяви про прийняття спадщини. Номер спадковій справі присвоюється один раз.
- Щоб не допустити пропуску шестимісячного строку для прийняття спадщини, нотаріус роз’яснює спадкоємцям право подачі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття.
Але на даний час існує Постанова №6-1320цс17 Верховного Суду України, яка прийнята 23 серпня 2017 р. та дозволяє спадкоємцям збільшити термін прийняття спадщини. У Постанові сформульовано правові висновки щодо застосування судами ч. 3 ст. 1272 Цивільного Кодексу України, які полягають у наступному:
1. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на право спадкування особами, визначені у заповіті. Право на спадщину виникає з моменту її відкриття, і закон зобов'язує спадкоємця, який постійно не проживав зі спадкодавцем, у шестимісячний строк подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.
2. Відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини (об'єктивні, непереборні та істотні труднощі), суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.
3. Правила частини третьої 1272 ЦК України про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо: 1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви; 2) ці обставини визнані судом поважними.
4. Відповідно до статті 63 Закону України «Про нотаріат» державний нотаріус, який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме. Державний нотаріус може також зробити виклик спадкоємців шляхом публічного оголошення або повідомлення про це у пресі, що необхідно судам дослідити.
5. Згідно пункту 209 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5 при підготовці до видачі свідоцтва про право на спадщину за законом або заповітом нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність спадкової справи, спадкового договору, заповіту..
З аналізу судової практики розгляду таких спорів випливає, що суди переважно ухвалюють рішення про задоволення позовних вимог спадкоємця та визначають такому спадкоємцю додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини. Однак, у випадку коли інший спадкоємець, відповідач по справі, заперечує проти позову, то позивачеві необхідно суду надати докази про поважність причин пропуску ним строку для подання заяви про прийняття спадщини.
Показати більше...

   
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

С Днем осеннего равноденствия!

5886
 1  
 1  
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

- Все люди делятся на две категории: на тех, кто готов на всё ради цели, и на всех остальных.

   
 1  
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Если перед тобой великая цель, а возможности твои ограничены, — всё равно действуй, ибо только через действие могут возрасти твои возможности.

Ауробиндо Шри

   
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Если будешь улыбаться, все мечты начнут сбываться!!

5792
 1  
 1  
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Ответьте на загадку: Четыре лягушки сидели на бревне. Вдруг, одна решила прыгнуть с него. Сколько лягушек осталось сидеть на бревне?

Правильный ответ: на бревне осталось сидеть все те же зеленые и противные в бородавках четыре лягушки!

То, что лягушка (человек) что там себе «нарешало» – еще, вовсе не означает, что так сделает. Я уже приводил в статях печальную статистику, о соотношении законченных дел к незаконченным. Упоминать не стану, вы интуитивно уже почувствовали,... что количество «недодел» намного больше.

А еще печальней: многие решения многих людей умирают еще до того, как что-либо человек хотя бы попытается сделать!

И сидит он до сих пор со своими зелеными друганами, все в том же болоте (работе), в милой болтовне за чашкой крепкого, «решаясь», но по настоящему ничего не делая, чтоб спрыгнуть с гнилого бревна все в том же болоте, в окружении всех тех же пупырчатых….
Показати більше...

   
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Нежелание уступать в малом, может обернуться потерей во многом.

 1  
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Твердый человек способен на мягкое решение, но мягкий на твердое — никогда!

 1  
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

О пенсионном обеспечении в разных странах мира.
В последние дни в нашей стране очень многие начали обсуждать суть пенсионной реформы. Очень много вопросов на которые не всегда находятся ответы . Поэтому я хочу дать информацию о пенсионных системах в разных странах. Во многих странах мира сегодня можно услышать разговоры молодых людей о пенсионном обеспечении. Для нас это не очень логично, так как мало кто из молодежи в своем возрасте думает старости и переживает, будет ли она беззаботной.... Почему же так происходит за рубежом и почему у нас предпочитают не поднимать эти темы? Сравнивать и делать выводы вам, дорогие читатели.

Во многих странах мира пенсионная система функционирует таким образом, что каждому дается право делать нефиксированные взносы на счет своей будущей пенсии. Иными словами, каждый гражданин самостоятельно решает, какую сумму он будет перечислять, и как часто это делать. Ведь люди получают такую заработную плату, которой хватает и на жизнь, и на сбережения, и на будущую пенсию. Что, к сожалению, не скажешь о наших гражданах. Кабинет министров недавно анонсировал основные положения пенсионной реформы и возможного перехода на накопительную пенсионную систему в Украине.
Для того, чтобы понять, будет ли работать в нашей стране подобная система, стоит провести подробный анализ всех составляющих, рассмотреть уже работающие примеры других стран и сделать правильные выводы.
1. Украина


Пенсионный возраст – 60 лет
Средний размер пенсии – 1670 гривен (около 67 долларов)
Согласно с пенсионным законодательством Украины, существует два типа пенсии и соответственно два способа их оформить:
• Трудовая пенсия. Чтобы получить этот тип пенсии, необходимо быть занятым общественно полезным трудом и иметь определенный стаж.
• Социальная пенсия. Право на оформление такой пенсии имеют все граждане Украины, в том числе и не трудоспособные.

Особенности пенсионной системы
Суть предложений о реформировании пенсионной системы в Украине - запуск трехуровневой пенсионной системы:
1-й уровень – солидарная пенсия, которая базируется на началах солидарности и субсидирования и предусматривает выплату пенсий и предоставление социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда Украины.
2-й уровень – накопительная система пенсионного страхования. Суть ее в том, что часть взносов будет накапливаться и учитываться в будущем в индивидуальном порядке.
3-й уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, основана на добровольных взносах граждан на счет своей будущей пенсии.

2. Китай

Пенсионный возраст – 50–60 лет
Средний размер пенсии – 1 000 юаней (около 150 долларов)
Китайская пенсионная система предлагает два способа оформления пенсии:
• проработать на государственной службе не менее 15 лет;
• совершать ежемесячные взносы в пенсионный фонд в размере 11% от зарплаты.

Уникальность пенсионной системы
Раньше в китайской пенсионной системе право на оформление пенсии имели только государственные служащие со стажем работы. Но негативная тенденция заставила властей Китая пересмотреть свою систему и расширить ее действие и на рабочих. На сегодняшний день пенсию в Китае получают более половины пенсионеров. Размер выплаты зависит от зарплаты и места жительства: горожане получают больше, чем жители сельской местности.

3. Франция

Пенсионный возраст – 60–62 года
Средний размер пенсии – 1 000 евро/месяц
Способы получения пенсии:
• Совершать ежемесячные взносы на счет пенсионного фонда в размере 16,35% от дохода.
• Чтобы получить прибавку к базовой пенсии, необходимо перечислять фиксированную сумму ежемесячно в страховые кассы Arrco и Agirc для получения специальных бонусных балов.

Уникальность пенсионной системы
Право на получения пенсии во Франции имеют все граждане страны, достигшие пенсионного возраста, но для ее увеличения необходимо иметь стаж более 40 лет. Если же стажа не хватает, французы получают пенсию солидарности. Обычно же пенсия рассчитывается исходя из выплат в пенсионный фонд и баллов, набранных за счет дополнительных отчислений в специальные страховые кассы.
4. Великобритания

Пенсионный возраст – 60–65 лет
Средний размер пенсии – 1 590 фунтов в месяц (около 2 000 долларов)
Существует два типа пенсии в Великобритании и соответственно два способа их получения:
• Государственная пенсия. Для оформления подобного типа пенсии необходимо перечислять фиксированную сумму ежемесячно в Пенсионный фонд не менее десяти лет.
• Негосударственный тип пенсии. Чтобы получать такой тип пенсии, необходимо самостоятельно копить деньги на своем собственном пенсионном счету. Особенность этого типа в том, что вы самостоятельно выбираете размер будущей пенсии.
Уникальность пенсионной системы
Пенсионеры имеют право получать только одну пенсию от государства – максимум 155,65 фунта в неделю. Средний размер государственной пенсии составит 130 фунтов в неделю. А вот для тех, кто уже не первый год получает пенсию есть возможность получать базовую пенсию от государства в размере максимум 119,3 фунта в неделю, а также дополнительную пенсию, если они отчисляли деньги сверх этого по системе State Earnings Related Pension Scheme (максимум 160 фунтов в неделю). Новоиспеченным пенсионерам Великобритании стоит завязать пояса потуже, поскольку они не смогут получать большую пенсию, в отличие от своих предшественников, доход которых превышал среднюю зарплату работающего британца.

5. Израиль
Пенсионный возраст – 60-62 года
Средний размер пенсии – 1 500 долларов (при условии отчисления фиксированной суммы в течение 30 лет)
Процент вложений в свою старость зависит от сумы желаемой пенсии:
• для получения 370 долларов/месяц необходимо перечислять от 6,95 % до 18,5 % от зарплаты в Ведомство национального страхования;
• для того, чтобы оформить пенсию размеров в 700 долларов/месяц, необходимо делать отчисления в пенсионные фонды в течение минимум десяти лет.

Уникальность системы
Согласно данным 2016 года, объем пенсионных накоплений составляет 170 миллиардов долларов. Главной особенностью пенсионной системы является наличие нескольких видов пенсионных фондов. В начале 90-х годов количество вкладчиков стало стремительно увеличиваться, что и спровоцировало образование дефицита. Для разрешения сложившейся ситуации власти занялись санацией фондов, а их вкладчикам повысили пенсионный возраст до 64–67 лет. Но полностью разрешить проблему удалось только в 2000-х появлением новых коммерческих пенсионных фондов, вклады в которые могут совершать как работники, так и компании. Средний размер ежемесячного вклада составляет 11 % от заработной платы.

6. Соединенные штаты Америки.
Пенсионный возраст – 67 лет.
Средняя пенсия – 1 500 долларов/месяц
Существует три типа пенсий и разные способы оформления:
• Социальная пенсия. Для того, чтобы получить такую пенсию необходимо совершать регулярные взносы размером 15% от заработной платы в течение последних десяти лет.
• Корпоративная пенсия. Обязательное условие для получения такого рода пенсии – работать в компании в течение пяти-шести лет и совершать регулярные фиксированные взносы (максимальный размер отчислений – 18 000 долларов/год).
• И наиболее распространенный способ обеспечения беззаботной старости – делать регулярные нефиксированные взносы, суммы которых вы определяете сами.

Уникальность пенсионной системы
Общий объем пенсионных активов в 2015 году составил 24 триллиона долларов. Особенность этой системы в том, что эти накопления идут не на оплаты пенсионеров, а инвестируются в финансовые инструменты, в том числе акции. Такое вложение обеспечивает рост экономики страны и тем самым обеспечивает достойную старость сегодняшним плательщикам. Управлением политикой в пенсионной сфере в США занимаются не только государственные органы, но и частные фонды и Управление социальной защиты.
Только от нас самих зависит наше будущее, в том числе и беззаботная старость. Если в молодости думать наперед и совершать те небольшие взносы, то не нужно будет переживать и считать копейки в старости. В принципе остается также вариант оставить свою судьбу на усмотрение государства и получать социальные выплаты согласно законодательству.
Одним из видов инвестирования есть долгосрочное пенсионное страхование, которое только начинает развиваться в Украине.
Как видите, варианты есть, а выбор всегда остается за человеком…Показати більше...

 2  
 1  
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі

Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться. William Dudley Ward

 2  
   
 
 • поскаржитись
 • відповісти
приховати коментарі
Валентина Волік на Yachudo.com
.pseudo-link, a { color: #0099FF; } .interestItem, .topPanel { background-color: #0099FF; } .topPanel__logo { background-color: #0099FF; } .sideMenu__item_wide .sideMenu__item__icon, .loader_content .loader__in:after, .form .loader__in:after, .popUpContent .autoLoadContent .loader__in:after, .mainContent__item .autoLoadContent .loader__in:after/*, .noSideBar .topPanel .loader__in:after*/ { border-color: #0099FF; } .avatar_default { background-color: #0099FF; } .sideMenu__itemLink { background-color: #0099FF; } .sideMenu__item.active .sideMenu__itemLink { color: #0099FF; } .interestItemMin a:hover, .sideAvatar:hover + .sideUserName, .sideUserName:hover { color: #0099FF; } .discover_icon { background-color: #0099FF; } .discover_icon:after { border-color: #0099FF; } .dialogsListItem__bg { background-color: #0099FF; } .notificationItem__icon, .button, .button__icon { background-color: #0099FF; } .button:active:after { border-color: #0099FF; } .button:active { color: #0099FF; } .button_simple.active, .button_simple:hover, .button_simple:active { color: #0099FF; } .button_simple.active .button__icon, .flyout.active .button_simple .button__icon, .button_simple:hover .button__icon, .button_simple:active .button__icon { background-color: #0099FF; } .flyout__dropdownMenu.flyout__dropdownMenu_single:hover li.active span, .flyout__dropdownMenu.flyout__dropdownMenu_single:hover li.active a, .flyout__dropdownMenu li span, .flyout__dropdownMenu li a { color: #0099FF; } .flyout__dropdownMenu.flyout__dropdownMenu_single:hover li.active span:hover, .flyout__dropdownMenu.flyout__dropdownMenu_single:hover li.active a:hover, .flyout__dropdownMenu li.active span, .flyout__dropdownMenu li.active a, .flyout__dropdownMenu li span:hover, .flyout__dropdownMenu li a:hover { background-color: #0099FF; } .checkItem:hover .pseudoRadio, .checkItem:hover .pseudoCheckbox { border-color: #0099FF; } .checkItem:active .pseudoRadio, .checkItem:active .pseudoCheckbox { background-color: #0099FF; } .mainPage__name { color: #0099FF; } .settingsBgImg { background-color: #EEEEEE; } body { background-color:#EEEEEE; background-image: none; background-attachment:fixed; background-repeat:repeat; }
   
Валентина Волік
 
 • поскаржитись
© 2017 Yachudo.com Блог Про сайт
мова: Українська мова: English
 • Українська
 • English
Партнери: Smakoon.com
 
 
 
 
Зареєструйтесь чи виконайте вхід, щоб продовжити користування сайтом.